КРВОДАРИТЕЛ: Еден чекор повеќе кон заштитата на правата, односно бенефициите на крводарителите


Еден чекор повеќе кон заштитата на правата, односно бенефициите на крводарителите.

Им се заблагодаруваме на

Macedonian Young Lawyers Association


за помошта при изработка на унифицирано барање за рефундација на противправно наплатени средства.