ЕВН Македонија – планирани прекини од 19-ти до 21.05.2018


Екипите на ЕВН Македонија ќе работат на реконструкција и модeрнизирање на дистрибутивната мрежа на локациите наведени во табелата во прилог. Ве известуваме дека заради реализација на инвестиционите зафати за подобрување на квалитетот во снабдувањето со електрична енерија, без снабдување ќе останат населените места кои припаѓаат на Корисничките Енерго Центри (КЕЦ) во листата во прилог.

Планирани прекини  
Почеток Краj КЕЦ Адреса
2018-05-21 05:00 2018-05-21 11:00 Скопје Аеродром Скопје-Кисела Вода:
од 05ч до 11ч: дел од ул.Христо Татарчев бр.16,16а, 18, 18а, 20, 22од 05ч до 08ч: дел од ул.Тодор Паница, Стопанска Банка на ул.Божидар Аџија, дел од ул.Христо Татарчев бр.16,16а, 18, 18а, 20, 22, Сите корисници кои се напојуваат од ТС Дабар на ул.Христо Татарчев, дел од ул.Божидар Аџија, хотел Оранге Инн на ул.Тодор Паница, дел од ул.Иван Козаров
2018-05-21 09:30 2018-05-21 10:30 Делчево Македонска Каменица: Село Луковица, Саса, Моштица, Косевица, Тодоровци
2018-05-21 10:00 2018-05-21 14:30 Штип с.Милино
2018-05-19 09:00 2018-05-19 15:00 Делчево с. Саса маало Ристовци и Јагодина Река
2018-05-21 09:30 2018-05-21 15:30 Гостивар Дебреше: област кај црква
2018-05-21 06:00 2018-05-21 07:00 Штип Ларчер, населба Железничка, Семак Фешн,Ти Стајл конфекција, сообраќајна полиција Туртел инкубатор,Ти Стајл конфекција, Бреза, Актива
2018-05-20 08:00 2018-05-20 11:00 Битола дел од ул. Климент Охридски со зградата која се наогаат ЈП Водовод , Катастар и останатите стопански и нестопански објекти.