ЕВН најави исклучување на 28-ми


Екипите на ЕВН Македонија ќе работат на реконструкција и модeрнизирање на дистрибутивната мрежа на локациите наведени во табелата во прилог. Ве известуваме дека заради реализација на инвестиционите зафати за подобрување на квалитетот во снабдувањето со електрична енерија, без снабдување ќе останат населените места кои припаѓаат на Корисничките Енерго Центри (КЕЦ) во листата во прилог.


 

 

Планирани прекини  
Почеток Краj КЕЦ Адреса
2018-03-28 09:00 2018-03-28 15:00 Скопје Аеродром Горно Соње: ул.12 – Горно Соње
2018-03-28 09:30 2018-03-28 14:00 Делчево делови од с. Град
2018-03-28 13:00 2018-03-28 14:00 Струга Дел од  село Делогожда ( центарот на селото)
2018-03-28 09:30 2018-03-28 13:00 Скопје Аеродром дел од ул. 23 ти Октомври (Владимир Комаров)објеките со куќни броеви од 10 до 19. (кај Вучко и маркет Тинекс)
2018-03-28 09:00 2018-03-28 11:00 Скопје Васил Главинов Скопје-Гази Баба: ул Пехчевска бр. 20 и околината
2018-03-28 10:00 2018-03-28 14:30 Штип с.Калаузлија
2018-03-28 10:00 2018-03-28 12:00 Тетово влез во с.Добарце
2018-03-28 12:00 2018-03-28 14:30 Струмица Радовиш: ул.Ацо Караманов, ул.Пере Тошев
2018-03-28 12:00 2018-03-28 14:30 Гостивар с.Горна Бањица ( покрај рибарникот)
2018-03-28 08:30 2018-03-28 14:30 Скопје Аеродром Скопје-Кисела Вода: ул. Востаничка со броеви од 60 до 140, на ул. Пржино со броеви од 24 до 34 и ул. Рилски Конгрес.
2018-03-28 08:30 2018-03-28 11:30 Струмица стариот дел од село Баница.
2018-03-28 09:00 2018-03-28 15:00 Кратово Вера Јоциќ, Јане Сандански, Македонска, Глигор Прличев, Атанас Бабата, конфекција Босут, конфекција Тома Текс
2018-03-28 09:00 2018-03-28 15:00 Гевгелија *од 09:00 до 15:00 часот селата Црничани и Ѓопчели

*од 09:00 до 10:00 часот  прекин ќе има и селото Фурка

2018-03-28 09:45 2018-03-28 14:00 Делчево Берово: дел од викенд населба Беровско Езеро и Пипонски Колиби
2018-03-28 08:00 2018-03-28 10:00 Прилеп ул.Орде Тутески, ул.Борка Левата, ул.Стеван Димески
2018-03-28 09:00 2018-03-28 10:30 Гостивар с.Беловиште ( над црквата)
2018-03-28 12:00 2018-03-28 15:00 Струмица делот од село Муртино покрај реката.
2018-03-28 12:00 2018-03-28 15:00 Струмица горниот дел од село Дукатино кој се напојува од старата трафостаница (кула).
2018-03-28 09:00 2018-03-28 14:00 Кавадарци *прекини од 09:00 до 10:00 и 13:00 до 14:00 часот во населените места Курија и Црвени Брегови

*од 09:00 до 14:00 часот прекин во ТС Автокамп

2018-03-28 08:30 2018-03-28 11:30 Струмица делот од село Василево кон село Ново Добрејци, делот од селото позади фабриката 11 Септември, позади Атлантис, фирма Јасони Николас.
2018-03-28 08:30 2018-03-28 15:00 Скопје Ѓорче Петров Дел од с.Љубин