Дополнителни планирани прекини за 23.03.2018 – ЕВНЕкипите на ЕВН Македонија ќе работат на реконструкција и модeрнизирање на дистрибутивната мрежа на локациите наведени во табелата. Ве известуваме дека заради реализација на инвестиционите зафати за подобрување на квалитетот во снабдувањето со електрична енерија, без снабдување ќе останат населените места кои припаѓаат на Корисничките Енерго Центри (КЕЦ) во листата во прилог.

Дополнителни планирани прекини за 23.03.2018  
Почеток Краj КЕЦ Адреса
23.03.2018 06:30 23.03.2018 07:00 Тетово с.Жеровјане, с.Радиовце, с.Теново, с.Стенче, с.Волковија, с.Блаце, с.Милетино
23.03.2018 13:05 23.03.2018 13:30 Тетово с.Жеровјане, с.Радиовце, с.Теново, с.Стенче, с.Волковија, с.Блаце, с.Милетино