(Док. филм) Конзервација и реставрација на мозаикот и мермерните елементи од Крстилницата на Епископската базилика во Стоби


Краток документарен филм кој ги прикажува процесите на конзервација и реставрација на мозаикот и мермерните елементи од Крстилницата на Епископската базилика во Стоби.