Дојде најновиот метод за лекување трауми ЕМДР: Третирањето траума значи способност да се процесира тоа што се се случило

На Филозофскиот факултет при УКИМ денеска беше презентиран новитет во лекувањето на траума и пострауматски стрес ЕМДР-терапија (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), во организација на Амбасадата на Италија во соработка со Филозофскиот факултет, Македонската комора … Continue reading Дојде најновиот метод за лекување трауми ЕМДР: Третирањето траума значи способност да се процесира тоа што се се случило