Асоцијација на менаџери на Македонија го одржа ексклузивниот настан со Дарко Марковиќript>

Во понеделник, 12 февруари, во хотел Арка во Скопје во организација на Асоцијацијата на менаџери на Македонија, за прв пат во Македонија, се одржа ексклузивен настан од страна на најдобриот мотивациски говорник на Балканот, Дарко Мирковиќ. 


 

„Асоцијацијата на менаџери на Македонија низ годината ќе организира бројни настани кои ќе ги исполнуваат нашите стратешки цели како создавање и одржување на деловна мрежа со други здруженија и институции во земјата и востранство, активно учество во процесите за унапредување на економскиот, работниот и општествениот амбиент и  воспоставување на професионални стандарди во областа на менаџерската професија и донесување на етички кодекс. Членовите и заинтересираните идни членови има што да очекуваат од нас во наредниот период.“, истакна Маја Ристова, претседател на Асоцијација на менаџери наМакедонија. 

„Ми претставува голема чест и задоволство да останам во контакт со сите кои би дошле на настанот, и да продолжиме заедно да разменуваме искуства. Сите тие се луѓе со искуства и резултати, и некогаш само една идеја може на некој од нив да им ја подобри кариерата. Асоцијацијата на менаџери секогаш ќе се труди на своите членови да им помогне со слични проекти, и јас сакам да го дадам својот придонес.“, рече Дарко Мирковиќ.

Вештините и способностите на Дарко Мирковиќ се препознаени од БрајанТрејси, еден од најголемите лидери од областа за развој на човечките потенцијали.