Видео од дејствијата на Руските специјални единици во Сирија