Изложба на графики „Надворешниот свет како симболика на внатрешниот“ од Зоран Бошковскиript>

– „Надворешниот свет како симболика на внатрешниот“ е насловена изложбата на графики од Зоран Бошковски која ќе се одржи вечерва во Галерија „КО-РА“ во Домот на културата „Кочо Рацин“ – Скопје.
Изложбата, што ќе биде отворена во 19 часот, се состои од линорез, колографија, монотипија и цртежи.