Во Аеродром, човек со инвалидитет сам си прави пристап во зградата?! (ФОТО)