Учеството на Бугарите и другите надворешни претставници во македонското национално дело


Одвојте дел од Вашето време и гледајте го овој документарен филм во три епизоди од кој ќе се запознаете со учеството на странци, вклучително и бугари, во Македонската борба за слобода, кои биле нивните цели и какво било влијанието врз Македонската борба за слобода и независност!

 

 

Прв дел:

Втор дел:

Трет дел: