Македонците на протести со денови… (ФОТО ГАЛЕРИЈА)


Protesti za Makedonija (11)
Protesti za Makedonija (10)
Protesti za Makedonija (9)
Protesti za Makedonija (8)
Protesti za Makedonija (7)
Protesti za Makedonija (6)
Protesti za Makedonija (5)
Protesti za Makedonija (4)
Protesti za Makedonija (3)
Protesti za Makedonija (2)
Protesti za Makedonija (1)
Protesti za Makedonija (12)
protest protiv promena na ime (11)
protest protiv promena na ime (10)
protest protiv promena na ime (9)
protest protiv promena na ime (8)
protest protiv promena na ime (7)
protest protiv promena na ime (6)
protest protiv promena na ime (5)
protest protiv promena na ime (4)
protest protiv promena na ime (3)
protest protiv promena na ime (2)
protest protiv promena na ime (1)