Интервју со Зоран Јосифов, в.д. претседател на Основен суд Кавадарци: Кавадаречкиот суд си ги враќа проширените надлежности


Кавадаречкиот суд си ги враќа проширените надлежности кои му беа одземени. Жителите од Тиквешијата со радост ја дочекаа оваа вест, затоа што, како што велат, тоа за нив ќе значи побрза и поевтина правда. МИА разговараше со Зоран Јосифов, в.д. претседател на Основен суд Кавадарци.Пред околу 13 години беа одземени проширените надлежности на Основен суд во Кавадарци. Зошто беа одземени?

– Од 2005 година беше донесена Стратегија за реформи на правосудниот систем. Во тие рамки и реформи на судскиот систем. По донесувањето на Законот за судови во 1995 година, во 2005 или 2006 беше донесен новиот Закон за судови. Имаше една интенција за формирање на виши судови, кои би ги вршеле работите на проширената надлежност за територијата на повеќе судови. Таа идеја беше промовирана некое време. Меѓутоа, кога дојде до реализација на идејата, таа да се преточи преку законските решенија, одредени градови преку своите пратеници како претставници во законодавниот дом, успеаја да  излобираат законското решение во поглед на намалувањето на надлежностите на тие судови, да не се реализира. Тука би ги посочил Прилеп, Кочани, Струга, кои во таа реорганизација, требаше да станат судови со основна надлежност, а работите  со проширената надлежност за нив да ги вршат судовите во Битола, Штип, Охрид и така натаму. Во целиот тој, да речам реформски процес, кој по мене не беше заснован на ниту една издржана анализа за тоа како функционираа основните судови со проширена надлежност во десетгодишното применување на Законот за судови од 1995 година, кој практично почна да се применува од јули 1996 година, дојде до тоа колатерална штета на тој реформски процес да станат судовите во Кавадарци, Гевгелија и Кичево. Практично, од сите судови кои требаше да изгубат дел од надлежностите, единствено судовите во Кавадарци, Гевгелија и Кичево ја загубија проширената надлежност и Основниот суд во Велес, на некој начин се претвори во еден виш суд, кој за подрачјето на судовите во Кавадарци, Гевгелија и Неготино, ги извршуваше задачите од проширената надлежност.