Преполовени водостоите на Дрим и Црна, Вардар во рамки на просекот


Водостоите на реките под априлскиот просек - МИА

– Водостоите на повеќето реки во земјава се намалени, а некои се нешто повисоки или во рамки на просекот за мај.


 

Според денешните хидролошки мерења, драстичен пад бележи Струмица кај Ново Село, а Црн Дрим кај Ложани и Црна Река кај Новаци се двојно пониски од просекот.

Езерата се без поголеми промени, а Преспанското за 10 сантиметри го има надминато апсолутниот минимум.