Информации

Обичаи и верувања

Верувања – суеверија Брусничките вампири Заради воденичарството, а во водениците, познато е отсекогаш се настанувале вампири во Брусник почесто навраќале вампири. Еден од полошите според сеуште свежото сеќавање, се појавил во 1932 год. Не се […]

Информации

Обичаи и верувања

20 април 2019  Народна филозофија Пословици од Струга Ако беше убаво не ви го даваа. Ако браќата се тепаат, се растура фамилијата. Ако ви е брз јазикот, стрпете се. Ако лажете или крадите, ист грев […]

Информации

Обичаи и верувања: Пословици од Кратовско

Обичаи и верувања 19 април 2019  Народна филозофија Пословици од Кратовско Ах кахпе дуња; кради гуња, хврли пушка, бегај назад. Ум царуе, ум робуе, јунак лојзе копа. Бунар огин, кочани деца, т.е. најголемиот оган бидува, […]

Информации

Обичаи и верувања: Свадбени обичаи од село Брусник, Битолско

18 април 2019  Свадбени обичаи од село Брусник, Битолско Родителите се оние кои ја избираат девојката за сопруга на својот син, меѓутоа имало случаи и момчето да ја произнесе својата желба. Но тоа секогаш го […]

Информации

Обичаи и верувања: Од колективното паметење

17 април 2019 Од колективното паметење Владиката ги учи селаните Во едно село, кога служил попот литургија, не го слушале селаните, си играле в цркоф играчки. Попот пошол коде владиката да се плачет. Дошол владиката […]

Информации

Обичаи и верувања

16 април 2019  Македонски манастири Манастирски комплекс Свети Атанасиј Историско-хронолошки преглед За манастирскиот комплекс Св. Атанасиј веќе има објавено сеопфатна монографија во која е даден хронолошкиот приказ за активностите и случувањата од 13 век до […]

Информации

Обичаи и верувања

15 април 2019  Народна филозофија Македонски народни гатанки Кокошка Сто фустани носит, ко ќе дувнит ветрот г’зот је се видит. Парталаа Ѓупка, дуна ветро и се виде газо. Клекна кмет остаи мед, двајца го видоа […]

Информации

Обичаи и верувања: Музичкиот живот во Тетово

12 април 2019  По завршувањето на Првата светска војна, Вардарскиот дел на Македонија се најде во рамките на Кралството СХС, подоцна Југославија. И понатаму било забрането слободното национално изразување на Македонците. Сепак ослбодувањето од османлискиот […]

Информации

Обичаи и верувања

11 април 2019  Народна филозофија Македонски народни гатанки Кибирит Целјот дрвен во глата црвен. Дрвено, надрвено, на главата нацрвено. Киселина – оцет Љута кучка в кланик лежит. Клас Брада имат, гла немат. Клен-риба, клен-дрео Кога […]