СКСЗМ: Привремено се прекинува изрекувањето глоби за превозниците на граничните премини на Република Косово


– Стопанската Комора на Северо-Западна Македонија заедно со Бизнис Комората на Косово се осврнаа на прашањето за глобите за превозниците од Република Северна Македонија изречени на царинските пунктови на Република Косово, поради кои беше попречена економската активност, но и како феномен кој не се совпадна со економското партнерство што двете земји го изградија низ годините.


 

Изрекувањето на казните за превозниците од Република Северна Македонија се должи на немање договор меѓу двете влади, но заедничката реакција на СКСЗМ и БКК предизвика ова изрекување на глоби привремено да биде прекинато додека не се постигне договор меѓу двете земји во областа на транспортот на стоки и услуги.

СКСЗМ апелира до надлежните институции на РСМ што поскоро да преземат чекори кон изнаоѓање долгорочен договор за ова прашање, со цел да не се оштетат бизнисите на двете страни, особено во ова време на криза кога имаме потреба од стимулирање на економијата и одржување на социо-економската стабилност.

СКСЗМ отсекогаш го ставала на прво место општиот економски интерес како и интересот на надворешната економија како важен елемент за економски раст и развој на РСМ.