РЕС е најсигурната компанија за снабдување со електрична енергија на стопанството

Снабдувачот со електрична енергија РЕС (Reneweble Energy Supply) располага со сопствено производство на електрична енергија во Северна Македонија и во Бугарија. РЕС работи со квалитетен и стручен кадар и поседува најдобар софтвер за балансирање, што дополнително овозможува намалување на трошоците на работа.

Поради тоа, РЕС може да им понуди на фирмите убедливо најниски цени за снабдување за 2023 година, поконкуретни од било кој снабдувач со електрична енергија на пазарот.

РЕС веќе обезбедува со енергија 190 компании од приватниот сектор од различни дејности. Дел од клиентите, кои користеа модел со делумно фиксна цена на струјата, во третиот квартал оваа година заштедија вкупно 2,8 милиони евра на сметките за електрична енергија, што позитивно се одрази на нивната ликвидност и конкурентност.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn