На располагање нови средства за развој на рибарство и аквакултурата, отворени два нови повика


– Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој АФПЗЗР информира дека од денеска па до 24 декември се отворени два нови повици за развој на рибарство и аквакултура. Станува збор за објава на мерките „Дополнителна заштита на рибите и риболовните води“ како и мерката „Финансиска поддршка за порибителен материјал“.


 

Директорот на АФПЗРР, Никица Бачовски информира дека преку овие два огласа ќе може да се реализираат инвестиции за модернизација и развој на рибарството и аквакултурата во земјава.

-Со мерката заштита на рибите и риболовните води, финансиска поддршка до 30.000 денари, може да добијат сите кои имаат направено инвестиции за заштита на риболовни ревири и рекреативни зони. До 150.000 денари, поддршка ги следува сите што ги заштитиле риболовните зони, додека до 400.000 денари поддршка ќе може да добијат сите кои имаат заштита на риболовните подрачја во период од 1 април 2021 година до 15 јули 2021 година. Финансиска подршка до 40 проценти од пазарната цена на подмладокот , може да добијат и сите кои имаат набавен или одгледан сопствен подмладок во период од 01 јули до 30 септември. Капацитетите кои ќе аплицираат за оваа подмерка, потребно е да немаат направено увоз на жива риба и порибителен материјал во период декември лани до истиот месец годинава, појасни Бачовски во пишана изјава.

Исто така од денеска ќе може да се аплицира и за добивање на финансика поддршка до 7.000.000.00 денари по поединечен корисник од кои максималниот поврат на средства е од 50 до 65 проценти од прифатливите трошоци за реализирана инвестиција. Средствата се неповратен грант, а се наменети за градба на нови или реконструкција на постојните капацитети. Преку овој повик може да се аплицира и за градба или модернизација на капацитети за преработка на рибите.

Барањата како и целокупната документација за повиците може да се превземат од веб страната на АФПЗРР, односно на www.ipardpa.gov.