новинар

Николоски: ИК донесе одлука, претседателот Мицкоски ќе го предводи РИШ за следните избори, на Конвенција ќе се бира кандидат за претседател на Македонија, одиме на огромна и јасна победа

Во моментот се одржува седницата на Извршниот Комитет на ВМРО-ДПМНЕ. Седницата на Извршниот Комитет на ВМРО-ДПМННЕ започна со едноминутно молчење

Прочитај повеќе »

Неделен извештај за измерени средно-дневни вредности на емисии од главните емисиони точки во Цементарница УСЈЕ

(24.11.2023 – 30.11.2023) Легенда: ИСДВ – измерена средно-дневна вредност ГВЕ – гранична вредност на емисии (Законски максимално дозволена вредност) ***

Прочитај повеќе »