Македонија

АХВ: Според извештајот на ЕК, земјата има одредено ниво на подготвеност во областа на безбедност на храна, ветеринарнарство и фитосанитарна политика

Согласно Извештајот на Европската комисија за 2015 и 2016 за Поглавјето 12, дадена е генерална оцена дека, земјата има одредено ниво на подготвеност во областа на безбедност на храна, ветеринарство и фитосанитарна политика, постигнат е […]